Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Europa decentraal is een kenniscentrum dat Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen helpt om hun kennis over Europees recht en beleid te vergroten en te zorgen voor een juiste toepassing van deze regels. De constante stroom van nieuwe of veranderende Europese regelgeving wordt door het kenniscentrum gefilterd op wat precies van belang is voor decentrale overheden. 

ProView is een dienst die voorziet in Europeesrechtelijke informatie die van belang is voor lobbyisten die lobby voeren in de EU. Het is als het ware een lunchpakketje dat lobbyisten mee kunnen nemen naar ‘Brussel’, met daarin de juiste informatie over de door hen uitgekozen dossiers. ProView is een portal, waaronder enkele dossiers vallen die aansluiten op de strategische agenda’s. Gebruikers kunnen zich abonneren op een  of meerdere dossiers, of een pakket van meerdere dossiers. Hierbinnen kunnen zij (onder andere) informatie vinden over het besluitvormingsproces van de wet- en regelgeving binnen de EU en over algemene ontwikkelingen binnen de EU.

Binnen de portal heeft Europa Decentraal de mogelijkheid om het proces rondom het ontstaan van wetgeving inzichtelijk te maken en te verrijken met informatie uit externe bronnen. Hiermee ontstaan dossiers die naast de feitelijke informatie ook een analyse en rijke context bevatten waarmee gebruikers hun voordeel kunnen doen.

Zimpa verzorgde in samenwerking met Optima Forma het concept en verzorgde de technische realisatie van de portal.